انتشار صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)

صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1402/12/29 شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در تاریخ 1403/01/28 در سایت کدال منتشر شد .با توجه به گزارش ارائه شده ، سود عملیاتی شرکت با رشد تقریبی  55 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته به مبلغ 421 میلیارد ریال رسیده است .

صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1402/12/29بر روی سایت کدال

پیام بگذارید