افشای اطلاعات با اهمیت – گروه ب موضوع: ارائه توضیحات در خصوص افزایش 55 درصدی سود عملیاتی

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) به منظور توسعه فعالیت های عملیاتی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ 500 میلیارد ریال و نیز افزایش سرمایه از محل سود انباشته به مبلغ 2.000 میلیارد ریال نموده است که موجب توفیقات با اهمیتی به شرح ذیل گردیده است :

  • شرکت در دوره مالی 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 از محل منابع داخلی ( وصول مطالبات) و تسهیلات مالی دریافتی از بانک ها اقدام به پرداخت مبلغ 1.170میلیارد ریال تسهیلات (26% بودجه سال مالی 1403) نموده که نسبت به دوره مالی قبل (610 میلیارد ریال) بالغ بر 92 درصد رشد داشته است.
  • افزایش تسهیلات پرداختی رابطه مستقیم با درآمد حاصل از تخفیفات توسعه فروش شرکت های واسپاری دارد. رشد با اهمیت تسهیلات پرداختی در این دوره مالی مبلغ 143 میلیارد ریال درآمد تخفیف توسعه فروش (دوره مالی قبل 83 میلیارد ریال) ایجاد نموده که رشد 72 درصدی نسبت به دوره مالی 3 ماهه منتهی به1402/12/29 را موجب گردیده است.
  • افزایش تسهیلات پرداختی طی دوره مالی مورد گزارش و سررسید اقساط تسهیلات مذکور و همچنین به کارگیری سیاست کاهش دوره بازپرداخت اقساط نیز از عوامل موثر بر افزایش درآمد عملیاتی می باشد. به گونه ای که درآمد حاصل از اجاره به مبلغ 390 میلیارد ریال ، رشد 51 درصدی نسبت به دوره مالی قبل داشته است.
  • سیاست و اهتمام شرکت در وصول مطالبات به روش های مختلف منجر به افزایش درآمدهای عملیاتی و به کارگیری نقد حاصل از وصول معوقات در فعالیت های عملیاتی گردیده است. رشد 92 درصدی حاصل از درآمد وجوه التزام مؤید این مهم می باشد.

لینک آگهی بر روی سایت کدال

پیام بگذارید