انتشار صورت های مالی سال منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)

صورت های مالی سال مالی منتهی به 1402/۰9/30 (حسابرسی نشده) شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) در تاریخ 1402/10/11 در سایت کدال منتشر شد. با توجه به گزارش ارائه شده ، درآمد عملیاتی شرکت با رشد تقریبی 21 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته به مبلغ ۱،633 میلیارد ریال رسیده است . .

صورت های مالی  منتهی به 1402/09/30بر روی سایت کدال

پیام بگذارید