انتشار صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)

صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)  شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) در تاریخ 1402/07/17 در سایت کدال منتشر شد. با توجه به گزارش ارائه شده ، سود خالص شرکت با رشد تقریبی  18 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته به مبلغ 1،795 میلیارد ریال رسیده است .

صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1402/06/31بر روی سایت کدال

پیام بگذارید