مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت لیزینگ صنعت و معدن

با حکم مدیر عامل بانک صنعت و معدن و تصویب هیات مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن ، دکتر محمد رحیم احمدوند به نمایندگی از شرکت صنایع شیمیایی ایران به سمت مدیریت عامل و نائب رئیس هیات مدیره این شرکت منصوب گردید .

به همین منظور مراسم معارفه ایشان در صبح روز چهارشنبه 21 تیر ماه ، با حضور نمایندگان مدیر عامل بانک صنعت و معدن و همچنین اعضای هیات مدیره شرکت برگزار گردید .

ایشان دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران می باشند . در سوابق ایشان معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی ، مشاور وزیر و رئیس امور اقتصادی و دارایی استان تهران ، نماینده وزیر و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان ، مدیر کل معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت دارایی به چشم می خورد .

در این مراسم از خدمات آقای مهندس اسدپور ، مدیر عامل اسبق شرکت لیزینگ صنعت و معدن ،تقدیر و تشکر به عمل آمد .

پیام بگذارید