آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ  1401/11/25 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان خرمشهر (آپادانا سابق)، پلاک 61 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه:  

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

اخذ تصميم نسبت به ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی عادی می باشد.

توضیحات

با توجه به وجود ويروس کرونا مجمع اين شرکت با رعايت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسيناسيون و استفاده حداکثري از برگزاری جلسات غيرحضوری ، بصورت آنلاين و حضوري برگزار مي گردد. از سهامداران محترم تقاضا دارد با مشاهده آنلاين جلسه مجمع اين شرکت از طريق تارنماي https://majma.stream1.ir/imlco ما را در برگزاری شايسته مجمع ياری فرمايند. به دليل شرايط کرونا از توزيع هرگونه پذيرايی و اقلام تبليغاتی خودداری خواهد شد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  

سهامداران محترمی که مايل به حضور در جلسه می باشند ، با رعايت شيوه نامه های بهداشتی و در دست داشتن کارت واکسيناسيون جهت دريافت برگه ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسايی معتبر برای اشخاص حقيقی، وکالتنامه رسمی برای وکلای سهامداران و همچنين معرفی نامه و مدرک شناسايی معتبر برای نمايندگان اشخاص حقوقی از تاريخ 1401/11/23 لغايت 1401/11/24 از ساعت 9 الی 15 به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران، خيابان سهروردی شمالی ، خيابان توپچی، پلاک 9 مراجعه نمايند. 

آگهی در سایت کدال

پیام بگذارید