انتشار صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/9/30 (حسابرسی نشده)

صورت های مالی، سال مالی منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در تاریخ 1401/09/06 در سایت کدال منتشر شد .

با توجه به گزارش ارائه شده ، سود عملیاتی شرکت با رشدی 50 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته به مبلغ 1،170 میلیارد ریال رسیده است.

صورت های مالی سال مالی منتهی به 1401/9/30بر روی سایت کدال

پیام بگذارید