انتشار صورت های مالی دوره 9 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده )

صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1401/06/31 شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) در تاریخ 1401/07/16 در سایت کدال منتشر شد .

با توجه به گزارش ارائه شده ، سود عملیاتی شرکت با رشدی 124 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته به مبلغ 979 میلیارد ریال رسیده است .

صورت های مالی نه ماهه منتهی به 1401/06/31 روی کدال  

k

پیام بگذارید