تمدید مجوز فعالیت شرکت

با عنایت به عملکرد مطلوب شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) و پس از بررسی های صورت پذیرفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجوز فعالیت شرکت به مدت دو سال و تا تاریخ 1403/06/02 تمدید گردید.

پیام بگذارید