انتشار صورت های مالی دوره 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 (حسابرسی شده )

صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1401/03/31 حسابرسی شده  شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) در تاریخ 1401/05/03 در سایت کدال منتشر شد .

با توجه به گزارش ارائه شده ، سود عملیاتی شرکت با رشدی 141 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته به مبلغ 664 میلیارد ریال رسیده است .

صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1401/03/31به روی کدال  

پیام بگذارید