ارائه توضیحات در خصوص افزایش 141 درصدی سود عملیاتی

عطف به ابلاغیه 161344/121 مورخ 1400/08/19 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رشد 141 درصدی سود عملیاتی برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1401 نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل به استحضار می رساند شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) به منظور به حداقل رساندن بهای تمام شده خدمات با تمرکز به وصول مطالبات به توفیقات با اهمیتی به شرح ذیل نایل گردیده است :

1-عطف به افشاء اطلاعات با اهمیت به شماره پیگیری های 861642 و 901383 به ترتیب به تاریخ های 1400/12/18 و1401/04/04 در سامانه کدال و محکومیت بانک سپه به پرداخت وجه ضمانت نامه ، جرایم دیرکرد تاخیر تادیه دین و هزینه دادرسی قرارداد های مربوط به شرکت های محاسب ارقام خاورمیانه و لایف برد پارسه ، به مبلغ 598 میلیارد ریال در این خصوص به حیطه وصول درآمد که صرف فعالیت های عملیاتی شرکت گردیده است .

2-شرکت در 6 ماهه اول سال مالی 1401 از محل منابع داخلی ( وصول مطالبات ) اقدام به پرداخت مبلغ 1،682 میلیارد ریال تسهیلات ( بالغ بر 84% بودجه سال مالی 1401) نموده که نسبت به 5 سال گذشته بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است . رشد تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل بالغ بر 151 درصد می باشد .

3-افزایش تسهیلات پرداختی رابطه مستقیم با درآمد حاصل از تخفیفات توسعه و فروش شرکت های واسپاری دارد . رشد با اهمیت تسهیلات پرداختی در این دوره مالی (موضوع بند 2 گزارش) مبلغ 163 میلیارد ریال درآمد تخفیف و توسعه فروش ( دوره مشابه سال مالی قبل 58 میلیارد ریال) ایجاد نموده که رشد 181 درصدی نسبت به 6 ماهه منتهی به 1401/03/31 را موجب گردیده است .

4- افزایش تسهیلات پرداختی طی 6 ماهه اول سال مالی جاری و سررسید اقساط تسهیلات مذکور نیز از عوامل موثر بر افزایش درآمد عملیاتی می باشد ، به گونه ای که درآمد حاصل از اجاره برای دوره مالی مورد گزارش به مبلغ 420 میلیارد ریال رشد 30 درصدی نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل داشته است .

5-نقد حاصل از وصول مطالبات سنواتی موجب افزایش درآمد های عملیاتی می گردد . مبلغ 251 میلیارد ریال از مجموع 598 میلیارد وصولی از بانک سپه (موضوع بند 1 گزارش ) به حساب درآمد های عملیاتی این دوره منظور گردیده است .

با عنایت به توضیحات ارائه شده درآمدهای عملیاتی شرکت از مبلغ 447 میلیارد ریال در 6 ماهه اول سال مالی 1400 به مبلغ 926 میلیارد ریال برای دوره 6 ماهه سال مالی جاری افزایش یافته است . لذ با عنایت به افزایش درآمد های عملیاتی و مدیریت هزینه های اداری و تشکیلاتی (بدون احتساب هزینه ارزش مطالبات ، نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل فقط 24 درصد افزایش داشته است) سود عملیاتی شرکت برای دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 141 درصدی نموده است.

توضیحات در خصوص افزایش 141 درصدی سود عملیاتی به روی کدال  

پیام بگذارید