آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-261 مورخ 1400/12/14 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1401/01/17 در استان تهران، شهر تهران به آدرس خيابان خرمشهر(آپادانای سابق)، پلاک 61 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
باتوجه به شيوع ويروس کرونا و ابلاغيه شماره 166547/121 مورخ 1400/10/04 سازمان محترم بورس و اوراق بهادار مبنی بر نحوه برگزاری مجمع عمومي شرکت ها با رعايت دستور العمل های مربوط به برگزاری اجتماعات (رعايت فاصله گذاری، استفاده از ماسک، انجام واکسيناسيون و استفاده حداکثری از برگزاری جلسات غير حضوری) مجمع اين شرکت به صورت آنلاين برگزار می گردد. از سهامداران محترم تقاضا دارد با مشاهده آنلاين جلسه مجمع اين شرکت از طريق تارنمای https://majma.stream1.ir/imlcoما را در برگزاری شايسته مجمع ياری فرمايند. ضمناً سهامداران محترمی که مايل به حضور در جلسه می باشند با رعايت شيوه نامه هاي بهداشتی و در دست داشتن کارت واکسيناسيون جهت دريافت برگ ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسايی معتبر برای اشخاص حقيقی و وکالت نامه رسمی برای وکلای سهامداران و همچنين معرفی نامه و مدرک شناسايی معتبر براي نمايندگان اشخاص حقوقی درتاريخ 1401/01/17 از ساعت 8 الی 9 صبح به واحد امور سهام شرکت واقع در محل دفتر مرکزی شرکت خيابان خرمشهر (آپادانا) پلاک 61 مراجعه نمايند.
دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت ليزينگ صتعت و معدن(سهامی عام)

آگهی در سایت کدال

پیام بگذارید