معافیت شرکت‌های لیزینگ از مالیات ارزش افزوده

منحصراً سود تسهیلات اعطائی شركت‌هاي واسپاری (ليزينگ) دارای مجوز فعاليت از بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران به مشتريان (مصرف كنندگان) در زمره معافیت‌های قانونی قرار گرفته است.

شرح کامل خبر در سایت انجمن ملی لیزینگ ایران

پیام بگذارید