لیزینگ املاک اداری

لیزینگ املاک اداری

شرایط اعطای تسهیلات املاک اداری

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند پس از اعتبار سنجی و احراز شرایط اعتباری و تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش ، جهت استفاده از تسهیلات و تشکیل پرونده اعتباری به واحد لیزینگ شرکت مراجعه نمایند.

گروه های هدف ذیل با داشتن مدارک لازم و مجوز های مربوطه می توانند متقاضی دریافت تسهیلات باشند.

1- پزشکان ،دندانپزشکان، رادیولوژیست‌ها، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و سایر رشته های مربوطه پزشکی،پیراپزشکی، مامایی و… با مجوز از سازمان نظام پزشکی (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

2- دامپزشکان: (سازمان دامپزشکی کشور)

3- مهندسان: ساختمانی و عمران و…. (سازمان نظام مهندسی)

4- وکلا: کانون وکلای دادگستری (قوه قضائیه)

5- دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

6- کلیه اشخاص ( حقیقی و حقوقی) که دارای شغل و مستندات درآمدی کافی که نیاز به دفترکار اداری می باشند.

شرایط اختصاصی :

1- نرخ سود تسهیلات اعطایی در این بخش با توجه به آخرین مصوبه بانک مرکزی 26% تعیین می گردد.

2- مدت بازپرداخت حداكثر 6 سال مي‌باشد .

3- عمر ملك حداكثر 12 سال از زمان پایان کار ساختمان مي‌باشد.

4- تسهيلات اعطايي حداكثر 60 درصد مبلغ ارزيابی كارشناس رسمی دادگستری تا سقف تعیین شده می باشد.

5- ملك مورد نظر مي بايست ششدانگ، سهل البيع ، بلامعارض ، ارزنده ، واقع در محدوده شهری ، داراي سند اداری با موقعیت و کاربری  اداري داراي پايانكار شهرداری باشد ملک مورد نظر نباید در رهن جایی باشد و یا تا زمان انعقاد قرارداد فک رهن شده و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.)

6- لزوم تنظیم دو مبایعه نامه ( یکی بین لیزینگ و فروشنده و دیگری بین لیزینگ و خریدار)

7- نوع قرارداد در پروتکل املاک اداری قرارداد فروش اقساطی رهنی ( سند بنام مشتری و در رهن لیزینگ)  با اخذ تضامین (يك فقره چك به مبلغ اصل و فرع تسهيلات -يك فقره چك به مبلغ نصف اصل و فرع تسهيلات ) خواهد بود.

شرایط عمومی :

1- سقف تسهیلات اعطایی بر اساس نظریه کارشناسی براي اشخاص حقيقي حداکثر 7.000 میلیون ريال مي باشد.در صورت ارائه درخواستهای بیش از مبالغ فوق با توجه به وضعیت درامدی متقاضی و تایید کمیته اعتباری قابل بررسی می باشد .

2- كليه هزينه هاي مرتبط با نقل و انتقال ، رهن ، فك رهن ، ارزيابي قیمت و موقعیت ملک( توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می گیرد) ، ماليات بر ارزش افزوده ، هزینه بيمه ملک و … به عهده متقاضی است

3- خريد و فروش ملك بين زوجين و افراد تحت تكفل آنان ممنوع است.

4- ملک مورد نظر نباید از اقوام و بستگان نزدیک خریداری شود.

5- مالکیت ملک مورد نظر به متقاضی منتقل نشده باشد و متقاضی صرفا قصد خرید آن را داشته باشد.

6- متقاضی می بایست مستندات شغلی و درامد کافی داشته باشد و بر اساس مدارك مثبته ، درآمد متقاضي محاسبه كه مي بايست 1/5 برابر قسط ماهيانه باشد.

7- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی

مدارک و تعهدات متقاضی:

1- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار

2- گواهی نمونه امضاء محضری خریدار ملک خطاب به لیزینگ صنعت ومعدن

3- ارائه مدارک و مستندات شغلی درآمدی (متقاضی می بایست مستندات شغلی و درامد کافی  داشته باشد و بر اساس مدارك مثبته، درآمد متقاضي محاسبه كه می بايست 1/5 برابر قسط ماهيانه باشد.)

کپی برابر اصل مدارک و مستندات دال بر سرمایه گذاری، در تملک داشتن سایر دارائیها، مستغلات  یا سایر امکانات جانبی

4- کپی برابر اصل سایر مدارک و مستندات مورد نیاز حسب ضرورت بمنظور سنجش اعتبار

5- مدارک و مستندات محل سکونت و محل کار

6- ارائه کپی برابر اصل تمام صفحات سند ملک مورد تقاضا

7- ارائه کپی برابر اصل تصویر پروانه ساختمان

8- ارائه کپی برابر اصل تصویر پایان کار ساختمان

9- ارائه کپی برابر اصل صورتمجلس تفکیکی

10- ارائه کپی برابر اصل تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص لیزینگ

11- اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه) دارای کد رهگیری

12- اخرین قبض برق و تلفن ساختمان (در صورت تشخیص لیزینگ)

13- کدپستی ملک مورد تقاضا

14- جهت اطمینان از بلامعارض بودن ملک معرفی شده جهت اخذ تسهیلات، ارائه تمامی استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط شامل سازمان ثبت اسناد و املاک ، سازمان امور مالیاتی ، شهرداری و سایر مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال از سوی خریدار و فروشنده ضروری است.

مدارک و تعهدات فروشنده :

1- ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه

2-گواهی نمونه امضاء محضری فروشنده ملک خطاب به لیزینگ صنعت ومعدن

3- مدارک و مستندات محل سکونت

4- ارائه کپی برابر اصل تمام صفحات سند ملک مورد تقاضا

5- ارائه کپی برابر اصل تصویر پروانه ساختمان

6- ارائه کپی برابر اصل تصویر پایان کار ساختمان

7- ارائه کپی برابر اصل صورتمجلس تفکیکی

8- ارائه کپی برابر اصل تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص لیزینگ

9- اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه) دارای کد رهگیری

10- اخرین قبض برق و تلفن ساختمان (در صورت تشخیص لیزینگ)

11- کدپستی ملک مورد تقاضا

12- فروشنده موظف است مورد معامله را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار کند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداری کامل از مورد معامله را برطرف کند .

13- در صورتيکه مشخص گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد مبايعه نامه باشد عقد باطل است و فروشنده موظف است ثمن دريافتي را به خريدار عودت نمايد .

14- فروشنده می بایست قبلاً و يا حداکثر تا زمان مقرر برای تنظيم سند رسمی کليه مجوزها و مدارک لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبيل مفاصاحساب شهرداری ، مالياتی و غيره را اخذ نمايد.

15- فروشنده مکلف است کليه بدهيهای احتمالي در خصوص توابع ، اعيان ، مستحدثات و امکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظيم سند رسمی تصفيه نمايد.

16- جهت اطمینان از بلامعارض بودن ملک معرفی شده جهت اخذ تسهیلات، ارائه تمامی استعلامهای مورد نیاز از مراجع ذیربط شامل سازمان ثبت اسناد و املاک ، سازمان امور مالیاتی ، شهرداری و سایر مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال از سوی خریدار و فروشنده ضروری است