صفحه اول

لیزینگ خودرو سواری

لیزینگ خودرو سواری شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل خودرو سواری 1. شرايط اختصاصی متقاضی 1- وضعيت در آمدی متقاضي : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر داشته باشد. 2- سن متقاضي : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد . 3- ارائه گواهینامه معتبر رانندگی مطابق با نوع […]
ادامه مطلب

لیزینگ ماشین آلات راهسازی

لیزینگ ماشین آلات راهسازی شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل ماشین آلات و تجهیزات راهسازی ، معدنی و پیمانکاری 1. شرايط اختصاصی متقاضی 1- وضعيت در آمدی متقاضي : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر داشته باشد. 2- سن متقاضي : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد . […]
ادامه مطلب

لیزینگ خودرو کار

لیزینگ خودرو کار شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل خودرو کار 1. شرايط اختصاصی متقاضی 1- وضعيت در آمدی متقاضی : متقاضی بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر و مرتبط با رشته شغلی داشته باشد. 2- ارائه گواهینامه معتبر رانندگی مطابق با نوع خودرو درخواستی درصورتی که متقاضی راننده نبوده و […]
ادامه مطلب

لیزینگ لوازم خانگی

لیزینگ لوازم خانگی شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن پروتکل لوازم خانگی 1. شرايط اختصاصی متقاضی 1- وضعيت در آمدی متقاضي : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر داشته باشد. 2- سن متقاضي : حداقل 18 سال و حداكثر 70 سال باشد . 3- فاکتور فروش رسمی / مبایعه نامه : […]
ادامه مطلب

لیزینگ املاک اداری

لیزینگ املاک اداری شرایط اعطای تسهیلات املاک اداری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند پس از اعتبار سنجی و احراز شرایط اعتباری و تکمیل فرم های مورد نیاز مندرج در این بخش ، جهت استفاده از تسهیلات و تشکیل پرونده اعتباری به واحد لیزینگ شرکت مراجعه نمایند. گروه های هدف ذیل با داشتن مدارک […]
ادامه مطلب

لیزینگ تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی

لیزینگ تجهیزات پزشکی و غیر پزشکی شرایط اعطای تسهیلات لیزینگ صنعت و معدن حوزه تولیدی -ماشین آلات و تجهیزات خط تولید ( اعم از پزشکی و غیر پزشکی ) 1. شرايط اختصاصی متقاضی 1- وضعيت در آمدی متقاضي : متقاضي بايد شاغل و مدارک و مستندات درامدی معتبر و مرتبط با رشته شغلی داشته باشد. […]
ادامه مطلب