خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1403/09/30شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/12/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1402/12/26 درمحل دفتر مرکزی شرکت واقع در خيابان خرمشهر(آپادانا سابق)، پلاک 61   برگزار گردید 

در این مجمع، سهامداران پس از استماع گزارش مدیریت محترم عامل شرکت لیزینگ به عنوان دبیر مجمع و همچنین گزارش حسابرس قانونی شرکت با افزایش سرمایه 50 درصدی شرکت از محل سود انباشته به منظور حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت، اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج منابع ناشی از تقسیم سود انباشته و حفظ و توسعه فعالیت لیزینگ موافقت نمودند

 جزئیات کامل بر روی سایت کدال

پیام بگذارید