انتشار گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در سال مالی منتهی به 30 آذر 1402

گزارش سالانه هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام در سال مالی منتهی به 1402/۰9/30  در تاریخ 1402/11/17 در سایت کدال منتشر شد.

جهت مشاهده گزارش کلیک نمایید

پیام بگذارید