پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، گزارش توجیهی هیأت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 4,000,000,000,000 ریال به مبلغ 7,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور استفاده از معافيت مالياتی پيش بينی شده در قانون بودجه، به کارگيری بهينه منابع داخلی شرکت جهت افزايش سهم بازار و ارتقاء ظرفيت و توان بالقوه شرکت بمنظور استفاده از اهرم مالی، اصلاح ساختار مالی و توسعه عمليات ليزينگ شرکت که در تاریخ 1402/10/04 به تصویب هیأت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.

متن خبر بر روی سایت کدال  

پیام بگذارید