حضور لیزینگ صنعت و معدن در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانك، بیمه و خصوصی سازی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • حضور لیزینگ صنعت و معدن در دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانك، بیمه و خصوصی سازی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور
برگزاری نمایشگاه های تخصصی در این حوزه فرصتی است برای رشد و توسعه زمینه های همکاری بین شرکت های سرمایه گذار و شرکت های سرمایه پذیر  ، حضور شرکت های تامین کننده منابع مالی در این نمایشگاه نوید دهنده تفکری مبتنی بر رشد زمینه های بهبود برای صنایع مولد می باشد .
شرکت لیزینگ صنعت و معدن در راستای نقش افرینی در این مهم ، تنوع بخشی به پورتفوی و افزایش سهم بازار خود در دهمین نمایشگاه بانک ، بورس ، بیمه و خصوصی سازی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور حضور یافت .
نشست هایی که با حضور مدیر عامل شرکت و فعالان حوزه های بازرگانی ، تولیدی و صنعتی برگزار گردید نوید دهنده گسترش فعالیت های شرکت در حوزه های جدید از جمله حمل و نقل دریایی ، تجهیزات صنعتی و… در آینده می باشد.
 

پیام بگذارید