انتشار صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده)

صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی شده) شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) با اخذ نظر مطلوب حسابرس مستقل شرکت در تاریخ 1402/05/29 در سایت کدال منتشر شد. با توجه به گزارش ارائه شده ، سود خالص شرکت با رشد تقریبی ۱5 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته به مبلغ 1،484 میلیارد ریال رسیده است .

صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1402/03/31بر روی سایت کدال

پیام بگذارید