انتشار صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)

صورت های مالی شش ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)  شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام ) در تاریخ 1402/04/14 در سایت کدال منتشر شد .با توجه به گزارش ارائه شده ، سود خالص شرکت با رشد تقریبی ۱9 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته به مبلغ 1،531 میلیارد ریال رسیده است .

صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1402/03/31بر روی سایت کدال

پیام بگذارید