افشای اطلاعات با اهمیت – گروه ب موضوع: فعالسازی اعتبار 300 میلیارد ریالی با شرکت صنایع خودروسازی مدیران

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • افشای اطلاعات با اهمیت – گروه ب موضوع: فعالسازی اعتبار 300 میلیارد ریالی با شرکت صنایع خودروسازی مدیران

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) اقدام به فعالسازی سقف اعتباری 300 میلیارد ریالی با شرکت صنایع خودروسازی مدیران خودرو به منظور لیزینگ محصولات شرکت مذکور نموده است. انتظار می رود رویداد مذکور سود هر سهم شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) برای دوره مالی منتهی به 1401/09/30 را به میزان 12 ریال تحت تأثیر قرار دهد.

لینک آگهی بر روی سایت کدال

پیام بگذارید