خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم
تصمیمات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده  مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ  1401/02/31 درمحل خيابان خرمشهر(آپادانا سابق)، پلاک 61 با حضور 78/45 درصد سهامداران برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات تصمیم گیری نمود. بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت
بانک صنعت و معدن حقوقی 10100841160 سهامی خاص اصلی
گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند حقوقی 10102277635 سهامی عام اصلی
سرمايه گذاری صنايع شيميائی ايران حقوقی 10100970248 سهامی عام اصلی
رفاه انديش سرمايه انسانی صنعت و معدن حقوقی 10100970248 سهامی خاص اصلی
توسعه صنعت و معدن نو انديشان حقوقی 10100970248 سهامی خاص اصلی
 جزئیات کامل بر روی سایت کدال

پیام بگذارید