آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی فوق العاده

الف- از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1401/02/31 در استان تهران، شهر تهران به آدرس خيابان خرمشهر(آپادانای سابق)، پلاک 61 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردی که در صلاحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
بنا بر مفاد ماده 99 قانون تجارت، از کليه سهامداران يا وکلا و نمايندگان قانونی آنان دعوت می نمايد از ساعت 8 صبح الی 13 بعد از ظهر مورخ 1401/02/27 لغايت 1401/02/28 به امور سهام شرکت واقع در خيابان سهروردی شمالی خيابان توپچی پلاک 9 طبقه 4 مراجعه و با ارائه کارت شناسايی (به همراه داشتن اصل کارت ملي الزامی است) وکالتنامه و يا معرفی نامه رسمی، برگه ورود به جلسه را دريافت نمايند. با توجه به شيوع ويروس کرونا رعايت دستورالعمل های مربوط به برگزاری اجتماعات از جمله رعايت فاصله گذاری ، استفاده از ماسک و داشتن کارت واکسيناسيون الزامی می باشد. تلفن امور سهام : 84225287

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت ليزينگ صتعت و معدن(سهامی عام)

آگهی در سایت کدال

پیام بگذارید