خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • اخبار شرکت
  • خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/09/30شرکت ليزينگ صنعت و معدن – نماد: ولصنم

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ 23/12/1400، مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ 17/01/1401 با حضور 79/09 درصد از سهامداران در محل شرکت و با پخش زنده از تارنمای http://majma.stream.ir/imlco برگزار گردید.

در این مجمع، سهامداران پس از استماع گزارش مدیریت محترم عامل شرکت لیزینگ به عنوان دبیر مجمع و همچنین گزارش حسابرس قانونی شرکت با افزایش سرمایه صد درصدی شرکت از محل سود انباشته به منظور حفظ و توسعه سرمایه مالی شرکت، اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج منابع ناشی از تقسیم سود انباشته و حفظ و توسعه فعالیت لیزینگ موافقت نمودند

 جزئیات کامل بر روی سایت کدال

 

پیام بگذارید