انتشار صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/9/30 (حسابرسی نشده)

صورت های مالی حسابرسی نشده ی سال مالی منتهی به 1400/9/30 شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در تاریخ 1400/10/12 در سایت کدال منتشر شد .

با توجه به گزارش ارائه شده ، سود عملیاتی شرکت با رشدی 11 درصدی نسبت به سال مالی قبل به مبلغ تقریبی 592 میلیارد ریال رسیده است.

صورت های مالی سال مالی منتهی به 1400/9/30بر روی سایت کدال

 

پیام بگذارید