افتتاح شعبه سبزوار

شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام) در راستای گسترش و توسعه فعالیت های خود و جهت تسهیل امور و افزایش رضایتمندی مشتریان در تاریخ 99/9/15 اقدام به افتتاح شعبه در سبزوار نمود.

پیام بگذارید