10 سال صنعت ليزينگ ايران

فصلنامه 9

10 سال صنعت ليزينگ ايران

تقریباً به مدت 10 سال است كه اطلاعات صنعت لیزینگ ایران در شركت لیزینگ صنعت و معدن مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد. از سال 83 كه تنها 8 شركت عضو كانون شركت­های لیزینگ بوده و اطلاعات عملكرد خود را گزارش نمودند، تاكنون كه 27 شركت به عضویت كانون شركت­های لیزینگ درآمده­اند. در این مقاله به بررسی روند فعالیت شركت­های لیزینگ و خصوصاً نحوه رفتار آن ها در حوزه های عملكردی مختلف پرداخته شده و از ارائه اطلاعات سهم بازار و رتبه بازار بدلیل رعایت اطلاعات خصوصی  شركت های لیزینگ خودداری شده است.

1 معرفی شركت های عضو كانون شركت­های لیزینگ ایران

در سال 83، 8 شركت لیزینگ ایران، صنعت و معدن، ایران­خودرو، ایرانیان، بهمن، پارسیان، غدیر و رایان سایپا اطلاعات عملكردی خود را به كانون شركت های لیزینگ ارائه نمودند. در حال حاضر 27 شركت لیزینگ عضو كانون هستند. اسامی این شركت ها در وب سایت كانون شركت های لیزینگ ارائه شده است. همانطور كه می دانیم داده كاوی یكی از مهمترین ابزارهای تصمیم­گیری مدیران است و در دسترس بودن اطلاعات یك صنعت در  جهت شناخت رفتار آن صنعت و سیاست­گذاری مناسب برای حمایت از آن مفید می­باشد. لكن متأسفانه تمامی شركت های عضو كانون  اطلاعات عملكرد خود را گزارش نمی­كنند. از میان 27 عضو كانون شركت­های لیزینگ اطلاعات عملكرد 17 شركت لیزینگ در سال 92 دردسترس بوده است. شركت­های لیزینگ ایران، صنعت و معدن، رایان سایپا، آریادانا، پارسیان، سرمایه­گذاری ملی، ماشین­آلات ایرانیان، جامع سینا، توسعه صنعت و تجارت توس، اقتصاد نوین، سپهر صادرات، ملت، امید، آتیه الوند و خودرو غدیر این 17 شركت را تشكیل می­دهند. تجزیه و تحلیل آورده شده در این مقاله بر پایه آمار عملكرد این 17 شركت صورت گرفته است.

2 صنعت لیزینگ ایران در سال 92 و سال­های گذشته

17 شركت لیزینگ نامبرده شده در سال 1392، مبلغ 155, 10 میلیارد ریال تسهیلات اعطاء نمودند. این مبلغ در مقایسه با سال 1391 از تقریباً 40درصد كاهش برخودار بوده است. قابل ذكر است در سال 91 نیز تعداد 19 شركت لیزینگ عملكرد خود را به كانون شركت­های لیزینگ گزارش دادند. صنعت لیزینگ ایران پس از طی یك دوره روند نزولی در سال 89 با افزایش شدیدی در حجم عملكرد مواجه شد. این روند افزایشی به مدت 2 سال طول كشید. ولی از سال 91 مجدداً حجم عملكرد این صنعت با كاهش مواجه بوده كه شیب این كاهش در سال 92، افزایش یافته است. در نمودار شماره 1 و جدول شماره 1، روند فعالیت شركت­های لیزینگ طی 10 سال گذشته نشان داده شده است.

نمودار شماره 1 – روند حجم عملكرد صنعت لیزینگ طی 10 سال گذشته (92 – 1383)

جدول شماره 1- وضعیت شرکت‏های لیزینگ طی سال‏های 2-1393

در سال 84، تنها اطلاعات عملكرد شركت لیزینگ خودروكار به اطلاعات عملكرد صنعت لیزینگ افزوده شد. بنابراین افزایش چشمگیر فعالیت در سال 84 نسبت به سال 83، بدلیل افزایش تعداد اعضاء نبوده و تقریباً تمامی شركت­های لیزینگ در سال 84 افزایش شدید حجم فعالیت را نسبت به سال 83، تجربه كردند. متأسفانه اطلاعات قبل از سال 83 دردسترس نیست و می­توان سال 84 به بعد را شروع دوران ركود صنعت لیزینگ دانست. اگرچه در سال 90 مجدداً حجم عملكرد صنعت لیزینگ افزایش یافته و به بیشترین رقم خود در تاریخ صنعت لیزینگ ایران رسیده است، اما در مقایسه با نرخ تورم این افزایش مناسب نمی­باشد. مقایسه ارزش پول و تسهیلات پرداخت شده طی سال­های گذشته در سال 92 و تبدیل ارزش آن­ها به ارزش پول سال 92 مفید به نظر می­رسد. براساس گزارشات بانك مركزی عدد شاخص سال 92، 175.88 است. حال با تقسیم این شاخص بر شاخص­های سال­های گذشته و ضرب آن در مبلغ تسهیلات سال مربوطه ارزش تسهیلات ارائه شده در سال­های گذشته را در سال 92 محاسبه می­كنیم. در جدول شماره 2، مقایسه نرخ تورم و تسهیلات اعطایی صنعت لیزینگ آورده شده است.

جدول شماره 2 ارزش زمانی تسهیلات اعطاء شده طی سال­های گذشته در سال 92

بنابراین درصورتیكه تجزیه و تحلیلمان را براساس ارزش زمانی پول درنظر بگیریم، عملكرد شركت­های لیزینگ در سال 92 نسبت به سال 83 از 70 درصد كاهش و در مقایسه با سال 84 از 90 درصد كاهش برخوردار بوده است.

این روند كاهشی را به طریقه دیگری نیز می­توان نشان داد. نرخ نفوذ لیزینگ (وایت كلارك) شاخصی جهت سنجش توسعه لیزینگ در سراسر جهان است. بطوریكه این شاخص كه از تقسیم ارزش عملكرد لیزینگ بر تولید ناخالص داخلی حاصل می­شود در برخی از كشورهای جهان به 6 درصد نیز می­رسد. نرخ نفوذ لیزینگ(وایت كلارك) در ایران و در سال 90، 0.31% بوده است. این رقم معادل یك بیستم بیشترین نرخ نفوذ در كشور استونی است. البته همانطوركه می­دانیم نرخ نفوذ لیزینگ فرمول محاسباتی دیگری نیز دارد كه از تقسیم لیزینگ بر كل سرمایه­گذاری در ماشین­|آلات و تجهیزات محاسبه می­شود. در نمودار شماره 2 روند نرخ نفوذ لیزینگ(وایت كلارك) آورده شده است. همانطور كه مشاهده می­شود نرخ نفوذ لیزینگ از تقریباً 1درصد در سال 84 به 0.3درصد در سال 90 كاهش یافته و این در حالی است كه رشد تولید ناخالص داخلی نیز طی این سال­ها روندی كاهشی داشته است.

نمودار شماره 2 روند نرخ نفوذ وایت كلارك / تولیدناخالص داخلی(GDP)  در ایران

3 سهم بازار هریك از حوزه ­های فعالیت

حوزه خودروسواری در سال 92 با كسب 40 درصد سهم بازار بیشترین سهم را در میان سایر حوزه­ های فعالیت به خود اختصاص داد. اگرچه تفكیك حوزه ­های فعالیت شركت­های لیزینگ در سال 91 موجود نمی­باشد. لكن طی سال­های 89، 90 و 91 حوزه خودروی سواری صدرنشین بوده است. این درحالی است كه برای سال­های متمادی حوزه خودروكار بیشترین سهم را در میان سایر حوزه های فعالیت در اختیار داشته است.

اما نكته قابل توجه روند افزایشی فعالیت صنعت لیزینگ در حوزه تجهیزات و ماشین­آلات و خصوصاً تجهیزات صنعتی است. این موضوع نشان از افزایش پرتفوی صنعت لیزینگ و تنوع فعالیت در این صنعت دارد. صنعت لیزینگ ایران دیگر بصورت سنتی با لیزینگ خودرو شناخته نمی­شود.

نمودار شماره 2 – پرتفوی صنعت لیزینگ در سال 92

برخی از حوزه­ها همچون شناورهای دریایی و حمل و نقل هوایی نیز حوزه­های ثابتی برای فعالیت نبوده و فعالیت در این حوزه­ها به  شركت­هایی خاص منحصر می­شود. حوزه تجهیزات پزشكی نیز دیگر مطلوب به نظر نمی­رسد و روند كاهشی فعالیت در این حوزه نشان از این امر دارد.

جدول شماره 3 – رتبه بندی حوزه­های فعالیت (92 – 1384 )

نمودار شماره 3 – روند افزایشی سهم فعالیت در حوزه تجهیزات و ماشین­ آلات

منابع:

  • آمار عملكرد صنعت لیزینگ، گزارش كانون شركت­های لیزینگ از سال 1383 لغایت 1392
  • بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص كل بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران
  • مركز آمار ایران،”سالنامه آماری كشور – 1391″