سهامداران شرکت

سهامداران شرکت

براساس صورت مالی دوره 6 ماهه منتهی به 31 خرداد 1402 ترکیب سهامداران به بدین ترتیب می باشد:

ردیفنام سهامدارتعداد سهامدرصد سهام
1بانک صنعت و معدن1.932.817.54448/3
2شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند530.572.90413/2
3شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران390.859.7549/8
4سایر1.145.749.79828/6
 جمع4.000.000.000100

لیـزینـگ صنعـت و معـدن (سهامی عام) دارای نیم قـرن تجـربه و پیشـگام در صنعـت لیـزینـگ