سوابق جناب آقای علی زارعی

جناب آقای علی زارعی

سوابق تحصیلی:

دانشجوی دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تهران ، در مرحله پایان نامه

فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران

 سوابق اجرایی:

 • رئیس هیات مدیره غیر موظف ، شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا از سال 1400 تاکنون
 • رئیس هیات مدیره غیر موظف و رئیس کمیته حسابرسی ، شرکت لیزینگ ایران از سال 1397 تا 1401
 • مشاور مدیر عامل ، شرکت تامین سرمایه سپهر از سال 1397 تا 1398
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره ، شرکت لیزینگ پارسیان از 1393 تا 1397
 • عضو هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ از 1394 تاکنون
 • عضو هیات مدیره غیر موظف شرکت واسپاری آتی نگر آفام از سال 1393 تا 1394
 • مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنعتی کیان آرین کاسپین از سال 1391 تا 1393
 • رئیس هیات مدیره و سهامدار شرکت تضامنی علی زارعی و شریک ( صرافی گنج ) از 1391 تا 1399
 • عضو هیات مدیره غیر موظف ، شرکت واسپاری ملت از سال 1391 تا 1393
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت خدمات مالی و حقوقی راهبر ایرانیان از سال 1387 تا 1390
 • مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان از سال 1383 تا 1387
 • معاون اجرائی شرکت لیزینگ ایرانیان از سال 1381 تا 1383
 • دبیر کل کانون شرکت های لیزینگ ایران از سال 1387 تا 1389
 • عضو هیات مدیره شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان از سال 1384 تا 1387
 • عضو هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان از سال 1385 تا 1386
 • عضو هیات مدیره شرکت فروش خودرو ایرانیان از سالی 1384 تا 1385
 • مشاور اقتصادی و سرمایه گذاری مدیر عامل ، شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو در سال 1381
 • مشاور مدیر عامل و مسئول گروه کارشناسی پروژه های سرمایه گذاری، بانکی و لیزینگ شرکت لیزینگ رایان سایپا از سال 1380 تا 1382
 • مسئول گروه کارشناسی پروژه های سرمایه گذاری و بانکی ، موسسه مالی و اعتباری انصار از سال 1377 تا 1382
 • حسابرس ارشد ، موسسه حسابرسی صدر از سال 1376 تا 1378
 • عضو هیات مدیره غیر موظف لیزینگ توس ، کانون شرکت های لیزینگ ، لیزینگ فرهنگیان ، شرکت راهبران هدف آرمان و ….

 سوابق پژوهشی:

چاپ تعداد 9 مقاله در خصوص بازار سرمایه ، عملیات لیزینگ ، ریسک و مدیریت ریسک و…

سوابق آموزشی:

1- تدریس دروس مالی در دانشگاه ها