سوابق جناب آقای دکتر محمد رحیم احمدوند

 • صفحه اصلی
 • رزومه جناب آقای دکتر محمد رحیم احمدوند

جناب آقای دکتر محمد رحیم احمدوند

سوابق تحصیلی:

دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران

 سوابق اجرایی:

 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ مشرق زمین سال ۱۴۰۰ تا 1401
 • مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها سال 13۹۶ تا 1402
 • نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران و شرق از سال 13۹۵ تا 1402
 • مشاور وزیر و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران 13۹۲ تا 13۹۶
 • عضو جامعه حسابداران رسمی کشور از سال 1391 تاکنون
 • معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی از سال 1390 تا 1392
 • نماینده وزیر و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان سال 13۸۹ تا 13۹0
 • عضو شورای خرید کشور (شرکت بازرگانی دولتی ایران) سال 13۸۵ تا 13۸۹
 • مدیرکل معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت دارایی سال 13۸۲ تا 13۸۹
 • مدیر نمونه سال ۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • عضو کمیسیون شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور سال 13۸۲ تا 13۸۴
 • دریافت تعداد ۹۵ مورد تقدیر نامه از مقامات مافوق در طول سال‌های خدمت

 سوابق پژوهشی:

 • عضو شورای پژوهشی معاونت امور اقتصادی و دارایی از سال 13۸۲ تا 13۸۹
 • چاپ تعداد ۳۴ مقاله در خصوص موضوعات مختلف اقتصادی در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی کشور
 • انجام ۱۲ مورد طرح تحقیقاتی در حوزه‌های مختلف اقتصادی برای وزارتخانه ها، بانک مرکزی، صدا و سیما، مرکز پژوهش های مجلس، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس
 • چاپ کتاب “بررسی نقش بیمه در بازار سرمایه و تامین وجوه مورد نیاز بخش‌های تولیدی” موسسه تحقیقات پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹
 • چاپ کتاب “مجموعه مستندات قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” 1391
 • چاپ کتاب “ارزیابی سیاست های خصوصی سازی در ایران سال ” ۱۳۸۴
 • پژوهشگر نمونه کشوری در سال ۱۳۸۱

 

سوابق آموزشی:

 • تدریس دروس سازمان های پولی مالی بین المللی، ارزیابی مالی- اقتصادی پژوهش های اقتصادی،مالیه بین الملل، اقتصاد خرد و کلان، مدیریت مالی،مالیه عمومی و آمار در دانشگاه تهران، دانشگاه امام صادق، دانشگاه آزاد و دانشکده امور اقتصادی وزارت دارایی
 • گذراندن ۷۷۳ ساعت دوره های آموزشی تخصصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی
 • ارائه مقاله و ایراد سخنرانی در ۴۵ مورد سمینار و کارگاه آموزشی و گردهمایی در دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی کشور.