در حال حاضر فعالیت شرکت های لیزینگ در ایران بیشتر در چه زمینه هایی می باشد و شرکت لیزینگ صنعت و معدن در چه زمینه ای فعال است؟

با توجه به اینکه مالکیت تجهیزات در اختیار استفاده کننده آن نیست، آیا تدابیر بیمه ای خاصی برای موارد آسیب احتمالی وجود دارد؟

در صورت بروز خسارت، مسئولیت خسارت وارده به اشخاص ثالث به عهده چه کسی خواهد بود؟

آیا وجود تسهیلات بانکی، استفاده از لیزینگ برای تامین اعتبار طرح های صنعتی توصیه می شود؟

اصولاً جایگاه لیزینگ با توجه به کاهش نرخ بهره در کجا خواهد بود؟

با توجه به نقش بازار لیزینگ در ژاپن (به عنوان یک کشور آسیایی) و آلمان (به عنوان یک کشور اروپایی) چه تفاوتهایی در نظارت دولت بر صنعت لیزینگ در این دو کشور وجود دارد و کارشناسان محترم برای ایران کدام گزینه را پیشنهاد می کنند؟

مکانیزم تعیین نرخ سود لیزینگ چگونه می باشد؟

خواهشمند است به اختصار روش حسابداری لیزینگ به ویژه موارد ذیل را توضیح دهید؟

فرايند اجرايي عمليات ليزينگ در شرکت لیزینگ صنعت و معدن به چه صورت می باشد؟

مشتریان چه خدماتی را در حین قرارداد از شرکت دریافت میکنند؟

خواهشمند است در مورد تضامین مورد قبول شرکت جهت دریافت تسهیلات توضیح دهید؟