آگهي تكميل اطلاعات سهامداران

     احتراماً به اطلاع كليه سهامداران گرامی (اشخاص حقيقی )می رساند آن دسته از سهامداران محترمی كه تاكنون و طی آگهی های صادر شده پيشين نسبت به تكميل اطلاعات شناسنامه ای، تغيير آدرس و مشخصات بانكی خود اقدام ننموده اند با تكميل فرم ذيل به همراه تصوير كارت ملی ( خوانا ) و ارسال آن به شماره فاكس  84225413-021   و يا پست الكترونيكی  saham@imlco.ir   و يا به آدرس:  تهران – خيابان سهروردی – خيابان توپچی – پلاك 9 – شركت ليزينگ صنعت و معدن – كد پستی 1558913714 ارسال نمايند .

♦لطفا جهت تکمیل فرم، فایل pdf زیر را دانلود فرمایید.

دانلود فایل