زمان پرداخت سود سهام شرکت لیزینگ صنعت و معدن

برنامه زمان بندی پرداخت سود متعلق به سهامداران حقیقی به شرح ذیل قابل پرداخت خواهد بود :

دارندگان سهام تاریخ پرداخت
از 1 سهم تا 2000 سهم از 94/02/13  تا 94/02/27
از 2001 سهم تا 3500 سهم از 94/02/28  تا 94/03/11
از 3501 سهم تا 5000 سهم از 94/03/12  تا 94/03/26
از 5000سهم به بالا از 94/03/27  تا 94/04/10


و سود سهام متعلق به سهامداران حقوقی از 94/08/01 به بعد مطابق مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت پرداخت خواهد گردید.

♦ جهت مشاهده اصل آگهی فایل pdf  زیر را دانلود فرمایید.

دانلود