بسمه‌تعالی
تاریخ:   05/02/1394

کد:002DPM-IOP-94A-


ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای

   اطلاعیۀ صدور مجوز افزایش سرمایه          
                                          

در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی­عام)،در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. براساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.

مبلغ سرمایه فعلی:  000ر1  میلیارد ریال

مبلغ افزایش سرمایه:  000ر1 میلیارد ریال

درصد افزایش سرمایه :  100 درصد

تعداد سهام قابل انتشار:   000ر1 میلیون سهم

ارزش اسمی هر سهم:   000ر1 ریال

محل افزایش سرمایه:  مطالبات حال شدۀ سهامداران و آوردۀ نقدی

موضوع افزایش سرمایه: حفظ و توسعه سرمایه مالی و تأمین منابع مالی لازم جهت افزایش حجم تسهیلات اعطائی و امکان رقابت و سودآوری مطلوب‌ترخاطر نشان می سازد، شروع پذیره ­نویسی حداكثر تا شصت روز پس از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم شروع پذیره ­نویسی در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم أخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.

همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.

                                                                                                                                                                            غلامرضا ابوترابی♦ جهت مشاهده بیانیۀ ثبت موضوع مادۀ 22 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(مصوب 1831) فایل pdf  زیر را دانلود فرمایید.