جستجو در برای
طبقه بندی نتایج

نمایش 1 تا 10 از 118 مورد یافت شده

مرتب سازی بر اساس

ديديو پارتر كه بمـدت 30 سـال ، گـزارش عملكـرد جهـاني صـنعت ليزينـگ را تهيـه مـي كـرد ، درگذشـت و اكنـون ادوايـت ، عهـده دار اين مسئوليت شده است. در سال 2006 رشد مـداوم صـنعت ليزينـگ پـس از عبـور مشـكلات سـال 2004 ادامـه يافـت و بـراي نخسـتين بـار در تـاريخ ، حجـمعمليات ليزينگ در اروپا از حجم عمليات ليزينگ در آمريكاي شمالي فراتر رفت.

توسعه فعالیت هاي لیزینگ مستلزم تأمین منابع مالی جهت خرید دارایی هاي مورد اجاره است. طبق بررسیهاي شرکت تأمین مالی جهانی، بزرگترین مانع رشد شرکتهاي لیزینگ عدم دسترسی به منابع مالی لازم میباشد. ترکیب منابع مالی شرکتهاي لیزینگ همچنین بر هزینه سرمایه و نهایتاً قیمت محصولات لیزینگ تأثیر مستقیم دارد. قیمت نیز یکی از عوامل اصلی تعیین کننده تقاضا براي محصولات لیزینگ است و این به نوبه خود بر رشد و توسعه شرکتهاي لیزینگ تأثیر می گذارد. بنابراین یکی از چالشهاي اصلی شرکتهاي لیزینگ، تأمین مالی متنوع با هزینه مناسب جهت توسعه فعالیت ها می باشد.

اعتبار سنجی مشتریان مؤسسات مالی به معناي دریافت اطلاعات مرتبط با سوابق اعتباري اعتبارگیرندگان (اشخاص حقیق وحقوقی)، تلفیق و تحلیل این اطلاعات و در نهایت ارائه یک گزارش اعتباري است. در این گزارشها علاوه بر اطلاعات خام امتیازاتی نیز به هر فرد و یا شرکت بر اساس مدلهاي ریاضی آمار تعلق میگیرد که احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات توسط اعتبار گیرنده را برآورد میکند.

در گذشته ماشين آلات و تکنولوژی بيشترين اهميت را در میان عوامل تولید داشت، نه انسان هایي كه در آنجا كار مي كردند. اما در چند دهه گذشته تغييرات وسيعي در حال بوجود آمدن است كه طي آن به جاي تأكيد بر تكنولوژي و سرمايه بعنوان دارایي، نيروي انساني بعنوان دارایي شركت مطرح مي شود، يك مدل تفكر موجب شده است تا نيروهاي برتر باقي بمانند و ضعيفان از بين بروند. براي آنكه انسان ها را بررسي كنيم و به آن جهت دهيم، شركت فورد تعريفي براي رفتارهاي رهبري انسان ها ارائه كرده است كه براساس آن مشخص مي شود كه اين رفتارها چگونه بايد باشد. يك رشته مطالب تهيه شده است كه بر طبق آن 12 رفتار رهبري برجسته شده اند كه ذيلاً توضيح داده مي شوند.

لیزینگ به همراه قانون آن برای اولین ‏بار در سال 1994 به عنوان یک محصول به آذربایجان معرفی شد اما به¬عنوان یک ابزار مالی از کارایی مناسب برخوردار نبود. دولت آذربایجان در سال 2003 با همکاری اتحادیه مالی بین¬المللی (IFC) و دبیرخانه ایالتی امور اقتصادی سوئیس (SECO) پروژه گسترش لیزینگ آذربایجان (ALDP) را آغاز کرد که این اقدام نویدبخش آغاز مرحله جدیدی در توسعه لیزینگ آذربایجان بود.

در برنامه ريزي كامپيوتري در يكي از مدارس انگلستان بر حسب تصادف اشتباهي رخ داده بود. به اين مفهوم كه گروهي از بچه هاي باهوش را كودن و شماري از بچه هاي به ظاهر كودن را باهوش كُدگذاري كرده بود. و اين گزارش كامپيوتري در آغاز سال تحصيلي تنها معيار ارزيابي هوش و استعداد شاگردان محسوب مي شد. پس از پنج ماه و نيم مسئولان از اين امر آگاه شدند. آنها تصميم گرفتند كه بدون اطلاع كسي بار ديگر از دانش آموزان آزمايش هوش به عمل آورند. نتیجه حيرت انگيز بود. امتيازات دانش آموزان باهوش در آزمون دوم به ميزان قابل توجهي كاهش يافت. زيرا معلمان اين دانش آموزان را افرادي كُندذهن تلقي مي كردند و رفتاري درخور افراد بي استعداد و كودن با ايشان روا مي داشتند. به عكس امتيازات آزمون هوش شاگردان به ظاهر كُندذهن به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. چرا كه معلمان با آنان رفتاري متناسب با شاگردان مستعد و باهوش داشتند. در نتيجه اميدواري، شور و هيجان و خوش بيني معلمان در روحيه شاگردان نفوذ كرد و ايشان را واداشت تا انتظارات معلمان را به شايستگي پاسخ دهند.

برنامه ریزی تعیین کننده جهت است و ما را به درک صحیح مقصود سازمان قادر می سازد. برنامه ریزی چهارچوبی وحدت بخش برای تصمیم گیری در برابر سازمان به دست می دهد. البته در برخی موقعیت ها فقدان برنامه با فقدان جهت توأم است. هر مؤسسه از قسمت های متعددی تشکیل می شود، که هر یک از این قسمت ها استراتژی خاص خود یا مسیر قسمت خود را تعیین می کند.

در پي بحران‏هاي مالي دهه‏ ۸۰ ميلادي و پس از آن، ضرورت تقويت نظام مالي بين‏المللي در ميان محافل و مراجع حرفه‏اي دنيا بيش از پيش قوت گرفت. به همين سبب، در سال ۱۹۹۷ ميلادي و به عنوان بخشي از تلاش‏هاي مجامع جهاني در اين راستا، کميته نظارت بانکي بازل اقدام به تهيه و تدوين اصول اساسي براي نظارت بانکي مؤثر نمود که پس از تصويب آن از سوي نمايندگان مراجع نظارتي کشورهاي مختلف، به مورد اجرا گذاشته شد و به سرعت نيز مقبوليتي جهاني يافت.