شرکت لیزینگ صنعت و معدن، بعنوان اولین شرکت لیزینگ در ایران موفق به دریافت گواهینامه استاندارد ISO 9001:2015 از TUV InterCert گردید.

 
شرکت لیزینگ صنعت و معدن پس از اجرای موفقیت آمیز ممیزی ISO9001:2015 بعنوان اولین شرکت لیزینگ در ایران ضمن تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت، مفتخر به ارتقاء آن از نسخه 2008 به 2015 گردید.
شرکت لیزینگ صنعت و معدن در راستای افزایش توانایی انطباق خدمات خود بر اساس اهداف استراتژیک سازمان و با هدف افزایش رضایت مندی مشتری قریب به 8 سال است که کلیه فرآیندها و خدمات خود را تحت نظام مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001 ارائه می دهد. اینک پس از ماه ها تلاش کلیه پرسنل و مدیران و پیاده سازی تفکر ریسک محور به همراه رویکرد فرآیندی، مدیریت دانش و شناخت محیط کسب و کار سازمان و ذینفعان؛ پس از احراز شایستگی های لازم موفق به کسب گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 از شرکت بین المللی TUV InterCert Group گردید.