شرایط کلی اعطای تسهیلات در حوزه ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، معدنی، کشاورزی، پزشکی و دندانپزشکی و ... به شرح ذیل می باشد :
• متقاضی در اين بخش فعال بوده و مستندات ارائه شده دال بر فعاليت در بخش موردنظر باشد. داراي پروانه و يا مجوز فعاليت از مراجع ذي صلاح باشد. حداقل سه سال سابقه فعاليت در بخش مربوطه را دارا باشد. تجهيزات در ارتباط با رشته و تخصص متقاضي باشد.
• حداکثر مبلغ تسهیلات تا 70% مبلغ فاکتور / مبلغ تجهیزات ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری می باشد.
• میزان تسهیلات اعطایی براساس شرایط مشتری و اعلام نظر کمیته اعتباری خواهد بود.
• مدت بازپرداخت حداکثر 60 ماهه
• نوع قرارداد : اجاره بشرط تملیک یا فروش اقساطی
ضمانت کلی :
• ترهین ملک
• ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات
• سایر اسناد و مدارک براساس چک لیست ارائه شده از سوی واحد لیزینگ و بازاریابی